Abielu lahutamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.


Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.
Hind 50 eurot
Maksmine Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 

Arvelduskonto:

Swedbank             EE932200221023778606

SEB Pank              EE891010220034796011

Danske Bank        EE403300333416110002

Nordea Pank        EE701700017001577198

Viitenumber: 2900082760, selgitus: abielulahutuse kande tegemine
Õigusaktid


Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010):

 

  • Perekonnaseisutoimingute seadus, inglise keel
  • Perekonnaseisutoimingute seadus, vene keel
  • Nimeseadus, inglise keel
  • Nimeseadus, vene keel
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Jõgeva linn, Suur tn 3 , tuba nr 107, nr 111
Vastuvõtuajad:  E ja R 9.00-12.00
T, K, N 9.00-12.00, 14.00-16.00
Kui abikaasa ei saa mõjuvatel põhjustel ühise avalduse esitamiseks isiklikult perekonnaseisuasutusse ilmuda, võib ta esitada notariaalselt tõestatud eraldi avalduse.
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument
Abieludokumendi esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.
Tulemus Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.
Viide Abielu lahutamise ühine avaldus
Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus