Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek või digitaalsel allkirjastatud avalduse esitamine
Aadress: Suur 3, 48306 Jõgeva, tuba 312
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta. Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
 
NB! Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab taotleja
 
Viide