Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.
Kestvus Olenevalt keerukusest 3 - 13 päeva
Hind Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Suur 3, Jõgeva, tuba 312
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes võla üle kannavad.
Viide