Arengu- ja planeeringuosakond

Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond on Jõgeva Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab seaduse või muu õigusaktiga maavalitsusele pandud regionaalarengu- ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, maavalitsuse ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist ning Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas.

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja on Mart Tooming.
 

  Ametikoht   Ametniku nimi Telefon E-post   Lisainfo

 Osakonna juhataja

  Mart Tooming 776 6318
505 6589
mart.tooming@jogeva.maavalitsus.ee   kabinet 410
 Nõunik   Eha Lukats 776 6381
524 6140
eha.lukats@jogeva.maavalitsus.ee   kabinet 411

 Planeeringute peaspetsialist

 (teenistusuhe peatatud)

  Agnes Lihtsa

776 6351

515 4666

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee   kabinet 414

 

 Planeeringute peaspetsialist

 

  Janika Merisalu

776 6328

5646 8418

janika.merisalu@jogeva.maavalitsus.ee

  kabinet 416

  E-N 10-17;

  R 8-13

 Peaspetsialist   Toivo Kroon 776 6348
528 6315
toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee   kabinet 412
 Maatoimingute peaspetsialist  Anne-Ly Schasmin 776 6376
503 9376
anne-ly.schasmin@jogeva.maavalitsus.ee   kabinet 312
 Maatoimingute peaspetsialist  (maa infosüsteemide 
 andmebaasid 0,6 ametikohta)
  Ülle Sõrmus 776 6375 ylle.sormus@jogeva.maavalitsus.ee

  kabinet 312
  vastuvõtt
  E-R 8-12

 

 

Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus