Sotsiaalosakond

Jõgeva Maavalitsuse sotsiaalosakond on maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab seaduse või muu õigusaktiga maavalitsusele pandud noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja tervishoiualaste ülesannete täitmist maakonnas, tagades vastavate ressursside efektiivse kasutamise.

Sotsiaalosakonna juhataja on Aime Meltsas.

 

 Ametikoht  Ametniku nimi  Telefon  E-post  Lisainfo
 Osakonna juhataja   Aime Meltsas  776 6361
 5340 3780
  aime.meltsas@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 217
 Nõunik   Liivi Noormägi  776 6336   liivi.noormagi@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 212a
 Peaspetsialist
 (alaealiste komisjoni sekretär
 0,5 ametikohta)
  Sirje Pint  776 6364   sirje.pint@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 216a
 Peaspetsialist
 (tervisedendus ja sport)
  Kaido Alev  776 6364
 5192 2329
  kaido.alev@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 216
 Peaspetsialist
 (kultuur ja noorsootöö)
  Kristin Barbo  776 6362
 5560 2665
  kristin.barbo@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 214

 

Sotsiaalosakonna põhimäärus

 

Valdkondade arengukavad: