Haridusjärelevalve teostamine Jõgeva maakonna õppeasutustes

Haldusjärelevalve teostamine Jõgeva maakonna õppeasutustes

Seaduslik alus

·         Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §84 lõike 1 ja 2,

·         Kutseõppeasutuse seaduse §52 lõike 1,

·         Koolieelse lasteasutuse seaduse §28 lõike 1 ja 2,

·         Haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määruse nr 14 Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal  alusel.

Haridusjärelevalve läbiviimise kava kinnitab maavanem.

 

Haldusjärelvalve prioriteedid 2016/2017. õppeaastal

 

Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2016/2017. õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Haldusjärelevalvet teostatakse 2016/2017. õppeaastal järgmistes õppeasutustes:

 

10. oktoober – 21. oktoober 2016                         Anna Haava nimeline Pala Kool (kooli ja lasteaia osa)

21. november – 2. detsember 2016                     Kurista Lasteaed Karukell

16. jaanuar – 27. jaanuar 2017                             Palamuse valla lasteaed „Nukitsamees"

6. märts – 17. märts 2017                                       Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

 

 

Valdkonnaga tegelev ametnik
 

  Ametikoht

  Ametniku nimi

  Telefon

E-post

  Lisainfo

  Haridus- ja sotsiaalosakonna

  haridusnõunik

  Heiki Sildnik

776 6335

  heiki.sildnik@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 212

 

 

2016/2017. õppeaastal

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Anna Haava nimelises Pala Koolis (lasteaia ja kooli osa)

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Kurista Lasteaias Karukell

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Palamuse valla lasteaias Nukitsamees

 

2015/2016. õppeaastal

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Aidu Lasteaed-Algkoolis (lasteaia ja kooli osa)

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Pisisaare Algkoolis (lasteaia ja kooli osa)

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Kiigemetsa Koolis

 

2014/2015. õppeaastal

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta J.V. Veski nim Maarja Põhikoolis

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Jõgeva Põhikoolis

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Tabivere Lasteaias

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Tiheda lasteaias

·         Õiend haldusjärelevalve teostamise kohta Voore Põhikoolis

 

2013/2014. õppeaastal

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Laiuse Põhikoolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Luua Algkoolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Vaimastvere Koolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Jõgeva Aleviku Lasteaias

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Torma lasteaias Linnutaja

 

2012/2013. õppeaastal

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Mustvee Vene Gümnaasiumis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Luua Metsanduskoolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Lustivere Põhikoolis (lasteaia ja kooli osa)

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Puurmani Lasteaias Siilipesa

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

 

2011/2012. õppeaastal

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Esku-Kamari Koolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Kuremaa Lasteaed-Algkoolis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Tabivere Gümnaasiumis

·         Õiend riikliku järelevalve teostamise kohta Põltsamaa Ametikoolis