Jõgeva maavanema korraldus "Kohaliku omaalgatuse programmist projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine"

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. a sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru 2017 projektitaotluste vastuvõtt on avatud!

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm  on Eesti Vabariigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 2. oktoobriks kl 16.30 Jõgeva maavalitsusele.

Aadress: Suur 3, 48306 Jõgeva, e-posti aadress: info@jogeva.maavalitsus.ee

Inotelefon: 776 6303.  

 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-sygisvoor ja Jõgeva Maavalitsuse kodulehel  http://jogeva.maavalitsus.ee

 

INFOPÄEV

 

Reedel, 15. septembril 2017. a algusega kell 10 korraldab Jõgeva Maavalitsus koostöös
Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus kohaliku omaalgatuse programmi  infopäeva Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis.

 

Tutvustatakse „Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta programmdokumenti" samuti nõudeid programmi  2017. aasta sügisvooru taotlusvormidele.

 

Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt  13. septembriks  2017. a.

 

Täiendav info ja registreerumine maakondliku programmi menetleja Toivo Kroon e-post toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee või telefonil  776 6348, 528 6315.

 

2017.a. viiakse KOP programmi ellu kahe meetme kaudu:
 

Meede 1 -  „Kogukonna areng"

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Ajakava:

 

10.00 – 11.00  Tutvustatakse KOP korda ja taotlemise ja aruannete esitamise tingimusi. 

11.00 – 11.30  Kohvipaus.

11.30 – ­12.00  Küsimustele vastamine

 

Kontaktid:

Toivo Kroon – kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik menetleja, tel 776 6348, 528 6315,      toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee

 

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Kersti Kurvits – MTÜ konsultant, tel 776 8063, 520 8423, kersti@jaek.ee

 

Meede 1 -  „Kogukonna areng" 

   Meede 1 taotlusvorm

   Meede 1 eelarve vorm

 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

   Meede 2 taotlusvorm

    Meede 2 eelarve vorm

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor 2017

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. a kevadvoorus toetust saanud projektid.

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. a kevadvooru projektitaotluste vastuvõtt on avatud!

 

Kohaliku omaalgatuse programm  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

 

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Programmi 2017. a kevadvooru taotluste esitamise tähtaeg    3. aprill 2017 kell 16:30.

 

Taotlused esitada kirjalikult Jõgeva Maavalitsusse aadressile Suur 3, 48306 Jõgeva (tel 776 6303) või
elektrooniliselt e-postile  info@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel taotlusvooru avaldamise teates märgitud e-posti aadressile hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).

 

Maavanema korraldus „Kohaliku omaalgatuse programmi elluviimise korraldamine 2017. aastal".

 

 

2017. a viiakse programmi ellu järgmiste meetmete abil:  

Meede 1 -  „Kogukonna areng";

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".

 

Meede 1 -  „Kogukonna areng" 

   Meede 1 taotlusvorm

   Meede 1 eelarve vorm

 

   Meede 1 - Sisuaruande vorm

   Meede 1 - Kuluaruande vorm

 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

   Meede 2 taotlusvorm

   Meede 2 eelarve vorm

 

   Meede 2 - Sisuaruande vorm

   Meede 2 - Kuluaruande vorm

 

2017. a programmdokument on allalaetav siit.

2017. a programmdokumendi muudatuste seletused on siin.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjoni koosseis

Jõgeva maavanema korraldus komisjoni moodustamise kohta.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik menetleja on Toivo Kroon.

Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. a sügisvoor

 

Kohaliku omaalgatuse programm  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

 

 

 

 

2016. a viiakse KOP programmi ellu kahe meetme kaudu:

Meede 1 -  „Kogukonna areng" 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine".

 

Kontaktid:

Toivo Kroon – kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik menetleja, 776 6348, 528 6315,      toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee

 

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Kersti Kurvits – MTÜ konsultant, 776 8063, 520 8423, kersti@jaek.ee

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. a sügisvooru aruannete vormid

 

Meede 1 -  „Kogukonna areng" 

 

Meede 1 sisulise aruande vorm

Meede 1 kuluaruande vorm

 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Meede 2 sisulise aruande vorm

Meede 2 kuluaruande vorm

 

Jõgeva maavanema korraldused
 
 
Jõgeva maavanema 11. novembri 2016 korraldus nr 1-1/2016/402 "Kohaliku omaalgatuse programmist projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine"  
Avamiseks kliki siia.
 
Jõgeva maavanema 2. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/86 „Kohaliku omaalgatuse programmi
elluviimise korraldamine 2016. aastal" muutmine.
Avamiseks kliki siia.
 
Jõgeva maavanema 2. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/86 „Kohaliku omaalgatuse programmi 

elluviimise korraldamine 2016. aastal" muutmine.
Avamiseks kliki 
siia.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor 2016

 

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor 2016 

 

Jõgeva maavanema korralduse "Kohaliku omaalgatuse programmist projektide rahastamiseks esitatud taotluste rahuldamine ja rahuldamata jätmine " allalaadimiseks kliki siia.

 

Meede 1 -  „Kogukonna areng" 

 

Meede 1 taotlusvorm

Meede 1 eelarve vorm

Meede 1 sisulise aruande vorm

Meede 1 kuluaruande vorm

 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Meede 2 taotlusvorm

Meede 2 eelarve vorm

Meede 2 sisulise aruande vorm

Meede 2 kuluaruande vorm

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. a programmdokument.

 

Maavanema korralduse 02.03.2016 nr 1-1/2016/86 "Kohaliku omaalgatuse programmi elluviimine 2016 aastal" allalaadimiseks kliki siia.

 

2016. a kevadvooru infopäeva esitlus.

 

Teavitamine ja logod

Toetuse kasutamise teavitustekst ja logod alates 2015.a sügisvoorust toetust saanutele

Toetuse kasutamisest tuleb toetuse saajal avalikkust teavitada (näiteks oma veebilehel või mõnes aktiivses sotsiaalmeedia kanalis). Lisaks tuleb üritustel, trükistel, materjalidel, veebilehel sobivasse kohta paigutada programmi logo ja/või viide: „Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest."

 

Rahandusministeeriumi regionaalarengu toetus logod saad alla laadida:

logo 1

logo 2

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru 2016 projektitaotluste vastuvõtt on avatud!

 

Kohaliku omaalgatuse programm  on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Ühe projekti toetuse piirsuma on 2000 eurot.

Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:

mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlused tuleb esitada Jõgeva Maavalitsusse aadressil: Suur 3, 48306 Jõgeva, telefon: 776 6303,

e-posti aadress: info@jogeva.maavalitsus.ee

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse  e-posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.04.2016).

 

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev Jõgeva Maavalitsuses

 

Kolmapäeval, 16. märtsil 2016. a algusega kell 10 korraldab Jõgeva Maavalitsus koostöös
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmi infopäeva
Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis.

Tutvustatakse „Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. aasta programmdokumenti" ,  samuti nõudeid programmi  2016. aasta kevadvooru taotlusvormidele. Toimub ka teenuste/toodete taotlusvooru ja Eesti Vabariik 100 voorude tutvustus.

 

Osalemiseks on vajalik registreerumine hiljemalt  14. märtsiks  2016. a.

Täiendav info ja registreerumine maakondliku programmi menetleja Toivo Kroon elektronposti aadressil toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee või telefonil  776 6348, 528 6315.

 

2016.a. viiakse programmi ellu kahe meetme kaudu:                                                                           

 

Meede 1 -  „Kogukonna areng"             

 

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

Rahastatakse projekte, mille eesmärkide saavutamisel ühendus pakub konkreetseid lahendusi kooskõlas programmi üldise strateegilise eesmärgiga.

Omaalgatuslike eesmärkide saavutamise tulemustest peab olema selgelt näha kogukonnaliikmete initsiatiiv ja kaasamine.

 

Infopäeva ajakava:

 

9.30  –  10.00 Saabumine ja tervituskohv

10.00 – 11.30 Tutvustatakse KOP korda ja taotlemise tingimusi 

11.30 – 12.00 KÜSK tutvustus

12.00 – 12.30 Lõunapaus Jõgeva Maavalitsuses

12.30 – 13.45 Teenuste/toodete taotlusvooru tutvustus

13.45 – 14.30 Eesti Vabariik 100 voorude tutvustus

14.30 – ­15.00 Küsimustele vastamine

 

Kontaktid:

 

Toivo Kroon – kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik menetleja, 776 6348, 528 6315,      toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee

 

Kersti Kurvits – MTÜ konsultant, 776 8063, 520 8423, kersti@jaek.ee

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOOR 2015

Kohaliku omaalgatuse programmi  eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.  

Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest ja see on toiminud juba alates 1996. aastast.

 

2015. aastal  viiakse programmi ellu kahe meetme kaudu:

Meede 1 -  „Kogukonna areng"

Meede 2 -  „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine"

 

„Kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta programmdokumenti" on muudetud riigihalduse ministri käskkirjaga 24.08.2015 nr 1-23/63.  Muudetud on programmi  2015. aasta sügisvooru taotlus- ja aruandevorme.

 
Kohaliku omaalgatuse programmi 2015. aasta programmdokumendi avamiseks kliki siia.

Meede 1 - Kogukonna areng

   Taotlusvorm

    Eelarve vorm

 

Aruannete vormid on allalaetavad järgmistele kirjetele klikates:

 

Sisulise aruande vorm

 

Kuluaruande vorm

 

Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

    Taotlusvorm

    Eelarve vorm

 

Aruannete vormid on allalaetavad järgmistele kirjetele klikates:

 

Sisulise aruande vorm

 

Programmi  2015. aasta kevad- ja sügisvooru uus  Kuluaruande vorm

 

Täiendav teave:

             Toivo Kroon, Jõgeva Maavalitsus – kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik menetleja

             tel 776 6348, 528 6315;      toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee

Kohaliku omaalgatuse programmi projektide rahastamine sügisvoorus 2014

10.11.14

Taotleja

Projekt

Eraldatud toetus eurodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Jõgevamaa Spordiliit Kalju

Jõgevamaa koondvõistkonna osavõtt 14. Eestimaa Suvemängudest

1980

Jõgevamaa Kodukandi Ühendus

Jõgevamaa Kodukandi ühendus 15 – Jõgevamaa külad globaalses maailmas

1992,50

Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

Maarja-Magdaleena XIX kodukandipäev

1596

Mittetulundusühing Look

Koos naabriga ehk üheskoos oleme kogukonna südameks

459,10

Lustivere Külaselts

Köögiseadmete soetamine Lustivere kultuurimajja

620,02

Kaarepere Külaselts

Nurgadiivan

499

Assikvere Haridusselts

Reovee imbväljak Assikvere seltsimajale

2000

FreeStart Matka-ja Spordiklubi

Veematkad kõigile!

1688,40

Kultuuriselts Vanaveski

Helitehnika soetamine

1500

Põltsamaa Jalgpalliklubi Sport

Jalgpallide ostmine

675

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts

Kärde külaplatsi laste mängulinnak

2000

Sadala Külade Selts

Tantsurühmale Torma kihelkonna meeste rahvariided

2000

Mittetulundusühing Omedu Vabatahtlik Päästeüksus

Päästevarustuse soetamine päästepaadile

1648,27

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine          

772

Mittetulundusühing "Ajast aega"

Jakobsoni tegude jälgedes

526

Jõgeva Kabeklubi

Rahvusvaheline kabeturniir "Jõgeva 2015"

1660,50