Konkurss "Vedaja valimine kaugbussiliini nr 110 teenindamiseks"

Jõgeva Ühistranspordikeskus on algatanud konkursi „Vedaja valimine kaugbussiliini nr 110 teenindamiseks". Vedaja valimiseks on moodustatud konkursikomisjon, kuhu kuuluvad MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhatuse liige Heldur Lääne, Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldava komisjoni liikmed ja Maanteeameti ühistranspordiosakonna esindaja.

 

Konkursil osalemiseks saab esitada dokumente kuni 17.03.2014 kella 14.00-ni.

 

ATL_lisa_1_sõiduplaan_VARIANT_A

ATL_lisa_1_sõiduplaan_VARIANT_B

Konkursi dokument

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Otselepingu projekt

Lisa 3 Pakkuja kinnitused

Lisa 4 Hinnapakkumus

Lisa 5 Kulude-tulude arvestuse vorm

Otselepingu lisa 5 Piletihindade tabel

Ühistranspordi planeerimine

9.02.16

Jõgeva Maavalitsus kavandab ja koordineerib ühistransporti Jõgeva maakonnas, kusjuures ühistranspordi igapäevase korraldamisega seotud ülesanded on antud halduslepinguga täitmiseks mittetulundusühingule Jõgevamaa Ühistranspordikeskus.


Jõgeva maakonnas on  reisijate teenindamiseks sõlmitud kaks avaliku teenindamise lepingut kehtivusega kuni 30. juuni 2015.a. Maakonna bussiliine teenindavad AS ATKO Liinid ja Osaühing Eltor.

 

Busside marsruudid ja väljumisajad  

Sõidusoodustused Jõgeva maakonna bussiliinidel.

 

 

1.      Ühistranspordiseaduse § 27 kohaselt on riigisisestel liinidel raudtee-, maantee- ja veeliikluses õigus tasuta sõidule:

1.1  eelkooliealistel lastel;

1.2  puudega lastel ja sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel;

1.3  sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal või nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral.

 

 

Tasuta sõidu õigust tõendavateks dokumentideks on:

-          puudega lapse puhul puudega isiku kaart või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus või puudeliigi kohta väljastatud tõend koos puudega lapse sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;

-          sügava puudega kuueteistkümneaastase ja vanema isiku puhul puudega isiku kaart või puude raskusastet tõendava templiga varustatud pensionitunnistus või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus või puudeliigi kohta  väljastatud tõend koos isikut tõendava dokumendiga;

-          sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal sügava või raske nägemispuudega isiku hooldamist tõendav dokument koos saatja isikut tõendava dokumendiga.

 

 

2.      Jõgeva maavanema poolt on 2015. aastaks kehtestatud sõidusoodustus 50 protsenti pileti täishinnast Jõgeva maakonna bussiliinidel sügava puudega isiku saatjale ja puudega lapse saatjale sõitmisel koos saadetavaga.

 

 

Soodushinnaga sõidu õigust tõendavateks dokumentideks on:

-          sügava puudega isiku saatjal sügava puudega isiku hooldamist tõendav dokument koos saatja isikut tõendava dokumendiga ning puudega lapse saatjal saatja isikut tõendav dokument, millele lisaks tuleb esitada puudega lapse saatmisel puudega isiku kaart või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus või puudeliigi kohta väljastatud tõend koos puudega lapse sünnitunnistuse või õpilaspiletiga ning sügava puudega kuueteistkümneaastase ja vanema isiku saatmisel puudega isiku kaart või puude raskusastet tõendava templiga varustatud pensionitunnistus või arstliku ekspertiisikomisjoni otsus või puudeliigi kohta  väljastatud tõend koos saadetava isikut tõendava dokumendiga.

 

Informatsiooni allalaadimiseks kliki siia.

 

 

 

Valdkonnaga tegelevad Jõgeva Maavalitsuse ametnikud ja MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus töötajad

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Juhiabi Astrid Paulus 776 6333

astrid.maiste@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 306

Majandus- ja transpordinõunik Eha Lukats 776 6381 eha.lukats@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 411
Ühistranspordi järelevalve spetsialist Toivo Kroon 776 6348 toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 412

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus juhataja

Heldur Lääne 529 0469

 

heldur@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 403/405
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus peaspetsialist Feliks Herman 516 1212

feliks@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 403/405