Konfiskeeritud vara võõrandamine

1. Avalik enampakkumine vallasasja võõrandamiseks

 

Sõiduauto Volkswagen Passat Variant, registreerimismärk 769BBE.

 

Riigivara enampakkumisteade

 

Avaldamise algus: 20.04.2017

 

Jõgeva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 4 alusel.

 

Jõgeva Maavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise vallasasja võõrandamiseks.:

Universaalne sõiduauto Volkswagen Passat Variant, esmane registreerimine 25.09.1997, registreerimismärk 769BBE.

 Alghind: 65 eurot.

 

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 05.05.2017 kella 10.00-ks Jõgeva Maavalitsusse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva, millele on märgitud enampakkumise objekti nimetus „Volkswagen Passat" ja tehtud märge „MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

Enampakkumise korraldaja on Jõgeva Maavalitsus. Enampakkumise läbiviijaks määrata Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemise ja riigihangete korraldamise komisjon. Komisjonil korraldada enampakkumise teate edastamine väljaandele Ametlikud Teadaanded. Enampakkumise teade avaldada maavalitsuse kodulehel.

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise protseduurireeglid:

 1) avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb pakkumine esitada ettenähtud ajaks vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele kinnises ümbrikus;

 2) saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja neid ei avata enne pakkumiste avamise tähtpäeva;

 3) pakkumise esitajale väljastatakse soovi korral tõend pakkumise esitamise kohta;

 4) korraldaja avab enampakkumisele esitatud ümbrikud pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva möödumist enampakkumise teates märgitud ajal;

 5) kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras ja kontrollitakse pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele ning kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad;

 6) enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise.

 

Kirjalikul enampakkumisel tuleb esitada:

 1) avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel, kus on näha pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, kontakttelefon ning sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus (kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumine), pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

 2) füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia;

 3) pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone.

 

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:

 1) müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;

 2) käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased: vanavanem, vanem, vend, õde, laps ja lapselaps.

 

Pakkumised avatakse 05.05.2017 kell 11.00 Jõgeva Maavalitsuses, kabinetis 304.

 

Võõrandatava vara kohta on võimalik informatsiooni saada telefonil 776 6359 või e-posti aadressil raivo.joost@jogeva.maavalitsus.ee, kontaktisik Raivo Joost.

 

Kui pakkuja osutub parimaks pakkujaks, siis ta kohustub sõlmima müügilepingu ning ostma müüjalt vara enampakkumisel pakutud kõrgeima pakkumise hinnaga 14 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel võib maavanem avaliku enampakkumise tulemused tühistada.

 

Enampakkumisel müüdav vara antakse üle akti alusel pärast müügilepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Jõgeva Maavalitsus ei vastuta müüdud vara seisukorra ja puuduste eest.

 

Müügihind tuleb tasuda lepingus märgitud Rahandusministeeriumi arveldusarvele. Ostja tasub kõik vara omandi üleandmisega kaasnevad kulud.

 

Pakkumisi saab esitada 05.05.2017 kella 10.00-ks Jõgeva Maavalitsusse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva.

 

Lisateave: Jõgeva maavanema 19.04.2017 korraldus nr 1-1/2017/94 „Konfiskeeritud avara võõrandamine avalikul enampakkumisel".

 

Jõgeva Maavalitsus

Jõgeva, JÕGEVAMAA, Suur 3

Telefon: 7766333

E-post: info@jogeva.maavalitsus.ee

 

 

 

2. Avalik enampakkumine vallasasja võõrandamiseks

 

Mõtteline osa Jalaka kinnistust, registriosa nr 1907935, selle reaalosa korter nr 3.

 

Riigivara enampakkumisteade

 

Avaldamise algus: 20.04.2017

 

 

Jõgeva Maavalitsus avaldab teadaande riigivaraseaduse (RVS) § 58 lõike 4 alusel.

 

Jõgeva Maavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise:

Jõgevamaal, Torma vallas, Kantküla külas 619/5430 mõttelisele osale Jalaka kinnistust, registriosa nr 1907935, selle reaalosa korterile nr 3.

 Alghind 100 eurot, tagatisraha 10 eurot.

 

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 05.05.2017 kella 10.00-ks Jõgeva Maavalitsusse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva, millele on märgitud enampakkumise vara nimetus „Jalaka kinnistu korter nr 3" ja tehtud märge „MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST".

 

Korralduse punktis 1.3 märgitud tagatisraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole EE891010220034796011 viitenumber 2800082433, selgituseks märkida Jõgeva Maavalitsus, avalik enampakkumine, Jalaka kinnistu korter nr 3, tagatisraha ja osaleja nimi. Tagatisraha peab olema laekunud ülalnimetatud arvele hiljemalt kirjaliku pakkumise esitamise tähtajaks.

 

Enampakkumise korraldaja on Jõgeva Maavalitsus. Enampakkumise läbiviijaks määrata Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemise ja riigihangete korraldamise komisjon. Komisjonil korraldada enampakkumise teate edastamine väljaandele Ametlikud Teadaanded. Enampakkumise teade avaldada maavalitsuse kodulehel ja panna vastav informatsioon üles Kantküla külas Torma vallas.

 

Avaliku kirjaliku enampakkumise protseduurireeglid:

 1) avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb pakkumine esitada ettenähtud ajaks vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele kinnises ümbrikus;

 2) saabunud pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras ja neid ei avata enne pakkumiste avamise tähtpäeva;

 3) pakkumise esitajale väljastatakse soovi korral tõend pakkumise esitamise kohta;

 4) korraldaja avab enampakkumisele esitatud ümbrikud pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva möödumist enampakkumise teates märgitud ajal;

 5) kõik tähtajaks laekunud pakkumised avatakse nende registreerimise järjekorras ja kontrollitakse pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele ning kantakse enampakkumise protokolli. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad;

 6) enampakkumise võitjaks on enampakkumisel osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise.

 

Kirjalikul enampakkumisel tuleb esitada:

 1) avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel, kus on näha pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, kontakttelefon ning sõnade ja numbritega tehtava pakkumissumma suurus (kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumine), pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;

 2) füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia;

 3) pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone;

 4) tagatisraha tasumist tõendav maksekorralduse koopia.

 

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:

 1) müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud;

 2) käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased: vanavanem, vanem, vend, õde, laps ja lapselaps.

 

Pakkumised avatakse 05.05.2017 kell 11.00 Jõgeva Maavalitsuses, kabinetis 304.

 

Võõrandatava vara kohta on võimalik informatsiooni saada telefonil 776 6359 või e-posti aadressil raivo.joost@jogeva.maavalitsus.ee, kontaktisik Raivo Joost.

 

Kui pakkuja osutub parimaks pakkujaks, siis ta kohustub sõlmima müügilepingu ning ostma müüjalt vara enampakkumisel pakutud kõrgeima pakkumise hinnaga 14 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel võib maavanem avaliku enampakkumise tulemused tühistada.

 

Enampakkumisel müüdav vara antakse üle akti alusel pärast müügilepingu sõlmimist ja müügihinna tasumist. Jõgeva Maavalitsus ei vastuta müüdud vara seisukorra ja puuduste eest.

 

Müügihind tuleb tasuda lepingus märgitud Rahandusministeeriumi arveldusarvele. Ostja tasub kõik vara omandi üleandmisega kaasnevad kulud.

 

Pakkumisi saab esitada 05.05.2017 kella 10.00-ks Jõgeva Maavalitsusse.

 

Lisateave: Jõgeva maavanema 19.04.2017 korraldus nr 1-1/2017/95 „Konfiskeeritud avara võõrandamine avalikul enampakkumisel".

 

Jõgeva Maavalitsus

Jõgeva, JÕGEVAMAA, Suur 3

Telefon: 7766333

E-post: info@jogeva.maavalitsus.ee

Olulised kontaktid

 

ASUTUS

Kontaktisik

E-post

Telefon

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse

Jõgevamaa päästepiirkond

Jüri Alandi

jyri.alandi@rescue.ee

506 1744

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri

Jõgeva politseijaoskond

Ivar Dubolazov

ivar.dubolazov@politsei

776 8401

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo Mustvee kordon

Jalmar Ernits

jalmar.ernits@politsei.ee

333 1673

Lõuna Ringkonnaprokuratuur, ringkonnaprokurör

Anneli Hinto

anneli.hinto@prokuratuur.ee

776 2257

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja

Liivi Loide

liivi.loide@kohus.ee

776 2238

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo 

Jõgeva teenindus

Pille Vaakmann

pille.vaakmann@politsei.ee

776 8463

Kaitseliidu Jõgeva malev

Tarmo Laaniste

tarmo.laaniste@kaitseliit.ee

717 9651

Maksu- ja Tolliameti Jõgeva teenindusbüroo

Kersti Kronberg

kersti.kronberg@emta.ee

776 5700

Keskkonnaameti Lõuna regiooni

Jõgevamaa kontor

 

louna@keskkonnaamet.ee

776 2410

Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo

Dora Kukk

dora.kukk@kki.ee

776 0258

Sihtasutus Jõgeva Haigla

Peep Põdder

peep.podder@jogevahaigla.ee

776 6202

Tarbijakaitseameti ja EL-i tarbija nõustamiskeskus

 

info@tarbijakaitseamet.ee

620 1707

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond

Liina Võsaste

liina.vosaste@tootukassa.ee

776 6870

Terviseameti Lõuna talituse Jõgevamaa esindus

Ilvi Meksi

ilvi.meksi@tervisekaitse.ee

776 8800

Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus

 

jogeva@sotsiaalkindlustusamet.ee

776 2741

Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskus

Arbo Kepp

arbo.kepp@vet.agri.ee

5331 1393

Põllumajandusameti Jõgeva keskus

Anu Seer

anu.seer@pma.agri.ee

772 2206

Maanteeameti Lõuna regioon

 

info@louna.mnt.ee

740 8100

Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti 

järelevalveosakond

Sille Raidvere

sille.raidvere@muinas.ee

776 6367

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu

Rutt Rimmel

rutt@jkrk.ee

776 2401

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

Helika Sõber

jogevapik@gmail.com

776 0192

Eesti Haigekassa klienditelefon

 

info@haigekassa.ee

6639 6630

 

 

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Eesti Töötukassa infotelefon 15501

 

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

Aive Tamm

aive.tamm@jogevakoostookoda.ee

5309 0915

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Marve Millend

marve@jaek.ee

521 0431
776 8062

 

Jõgevamaa teid hooldab  AS Teede REV-2

 

Jõgeva piirkonna teemeister

Hardi Kuimets

hardi.kuimets@trev2.ee

5814 4802

Põltsamaa piirkonna teemeister

Marten Miil

marten.miil@trev2.ee

554 8979

Mustvee piirkonna teemeister

Heldur Paas

heldur.paas@trev2.ee

515 9083