Olulised kontaktid

 

ASUTUS

Kontaktisik

E-post

Telefon

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse

Jõgevamaa päästepiirkond

Jüri Alandi

jyri.alandi@rescue.ee

506 1744

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri

Jõgeva politseijaoskond

Ivar Dubolazov

ivar.dubolazov@politsei

776 8401

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo Mustvee kordon

Jalmar Ernits

jalmar.ernits@politsei.ee

333 1673

Lõuna Ringkonnaprokuratuur, ringkonnaprokurör

Anneli Hinto

anneli.hinto@prokuratuur.ee

776 2257

Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja

Liivi Loide

liivi.loide@kohus.ee

776 2238

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo 

Jõgeva teenindus

Pille Vaakmann

pille.vaakmann@politsei.ee

776 8463

Kaitseliidu Jõgeva malev

Tarmo Laaniste

tarmo.laaniste@kaitseliit.ee

717 9651

Maksu- ja Tolliameti Jõgeva teenindusbüroo

Kersti Kronberg

kersti.kronberg@emta.ee

776 5700

Keskkonnaameti Lõuna regiooni

Jõgeva kontor

 

louna@keskkonnaamet.ee

776 2410

Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo

Dora Kukk

dora.kukk@kki.ee

776 0258

Sihtasutus Jõgeva Haigla

Peep Põdder

peep.podder@jogevahaigla.ee

776 6202

Tarbijakaitseameti ja EL-i tarbija nõustamiskeskus

 

info@tarbijakaitseamet.ee

620 1707

Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond

Liina Võsaste

liina.vosaste@tootukassa.ee

776 6870

Terviseameti Lõuna talituse Jõgevamaa esindus

Ilvi Meksi

ilvi.meksi@tervisekaitse.ee

776 8800

Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus

 

jogeva@sotsiaalkindlustusamet.ee

776 2741

Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskus

Arbo Kepp

arbo.kepp@vet.agri.ee

5331 1393

Põllumajandusameti Jõgeva keskus

Anu Seer

anu.seer@pma.agri.ee

772 2206

Maanteeameti Lõuna regioon

 

info@louna.mnt.ee

740 8100

Muinsuskaitseameti järelevalveosakond

Jõgevamaa vaneminspektor

Sille Raidvere

sille.raidvere@muinas.ee

776 6367

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu

Rutt Rimmel

rutt@jkrk.ee

776 2401

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda

Helika Sõber

jogevapik@gmail.com

776 0192

Eesti Haigekassa klienditelefon

 

info@haigekassa.ee

6639 6630

 

 

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Eesti Töötukassa infotelefon 15501

 

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda

Aive Tamm

aive.tamm@jogevakoostookoda.ee

5309 0915

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Marve Millend

marve@jaek.ee

521 0431
776 8062

 

Jõgevamaa teid hooldab  AS TREV-2

 

Jõgeva piirkonna teemeister

Hardi Kuimets

hardi.kuimets@trev2.ee

5814 4802

Põltsamaa piirkonna teemeister

Marten Miil

marten.miil@trev2.ee

5569 1459

Mustvee piirkonna teemeister

Heldur Paas

heldur.paas@trev2.ee

515 9083