Haldusjärelevalve teostamine Jõgeva maakonna õppeasutustes

Seaduslik alus

Haldusjärelevalve läbiviimise kinnitab maavanem.

 

Haldusjärelvalve prioriteedid 2015/2016. õppeaastal

 

Järelevalve prioriteet koolieelsetes lasteasutustes ning üldhariduskoolides on 2015/2016. õppeaastal lapse ja õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Eesmärk on hinnata, kuidas on igale lapsele ja õpilasele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond.

 

Haldusjärelevalvet teostatakse 2015/2016. õppeaastal järgmistes õppeasutustes:

 

5. oktoober – 16. oktoober 2015              -              Aidu Lasteaed-Algkool (lasteaia ja kooli osa)

23. november – 4. detsember 2015        -              Pisisaare Algkool (lasteaia ja kooli osa)

25. jaanuar – 5. veebruar 2016               -              Kiigemetsa Kool

 

Valdkonnaga tegelev ametnik
 

  Ametikoht

  Ametniku nimi

  Telefon

E-post

  Lisainfo

  Haridus- ja sotsiaalosakonna

  haridusnõunik

  Heiki Sildnik

  776 6335

  heiki.sildnik@jogeva.maavalitsus.ee

  kabinet 212

 

 

2015/2016. õppeaastal

 

 

2014/2015. õppeaastal

 

2013/2014. õppeaastal

2012/2013. õppeaastal

 

2011/2012. õppeaastal