Teenistujate andmed hariduse kohta

Nimi

Haridus

Haridusasutus

Eriala

Agnes Lihtsa

kõrgharidus, magister

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž

maastikuplaneerimine

Aime Meltsas

kõrgharidus 

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž

sotsiaaltöö 

Anne-Ly Schasmin

kõrgharidus 

Tartu Riiklik Ülikool

õigusteadus, jurist

Astrid Paulus

kesk-eri

Kutsekeskkool nr 1

kõrg-trükkija

Eha Lukats

kõrgharidus 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

ökonoomika ja organiseerimine

Elli Kivi

keskharidus

Jõgeva Keskkool

keskharidus

Heiki Sildnik

kõrgharidus 

Tartu Ülikool

filoloog, vene keele ja kirjanduse õpetaja

Inge Kottisse

kõrgharidus 

Tartu Riiklik Ülikool

õigusteadus, jurist

Janika Merisalu

kõrgharidus

Eesti Maaülikool

keskkonnakaitse

Kaja Pärtels

kõrgharidus 

Tallinna Tehnikaülikool

majandusarvestus

Kristi Tamme

kõrgharidus

Tartu Ülikooli Õigusinstituut

õigusteadus 

Lea Saarik

kesk-eri

Tallinna Kergetööstus-tehnikum

tehnik-organisaator

Mart Tooming

kõrgharidus 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

agronoomia

Nevel Paju

kõrgharidus, õpib 

Tallinna Tehnikaülikool

äriinfo-tehnoloogia 

Raivo Joost

kutseharidus

Kutsekeskkool nr 30

traktorist-masinist

Sirje Pint

kõrgharidus, 

magister

Tallinna Ülikool

sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

Kristin Barbo

 

kõrgharidus,

bakalaures

Tallinna Ülikool

Tallinna Pedagoogiline Seminar

rekreatsioonikorraldus

noorsootöö

Toivo Kroon

kõrgharidus 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

veterinaararst

Vahur Kukk

kõrgharidus 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia

agronoomia

Viive Maasalu

kõrgharidus

Tartu Ülikool

ajalugu

Liivi Noormägi

kõrgharidus, magister

Tallinna Pedagoogikaülikool

Sotsiaaltöö

Viktor Svjatõšev

kõrgharidus

Tallinna Polütehniline Instituut

majandusinsener

Ülle Sõrmus

kõrgharidus 

Mainori Majanduskool

äri ja turundusjuhtimine

Kaido Alev

kõrgharidus

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

tervisekaitse spetsialist