Projektid ja programmid

Konkursi „Jõgevamaa Tunnustab " 2016. aasta laureaadid

 

Jõgevamaa Aasta Tegu 2016

II Eesti Naiste Tantsupidu Mehe Lugu

FOLKLOORISELTS JÕGEVAHE PERE, juhatuse liige Marika Järvet

 

II Eesti Naiste Tantsupidu Mehe Lugu on lugu Eesti mehest, sellest kuidas mees näeb naist läbi oma silmade ja südame. Tantsulavastuses põrkuvad kaks maailma – avatud ja elurõõmus ning suletud ja kibestunud. See on lugu, milles on kirge ja armastust, aga ka viha ja põlgust. Tantsulavastus Mehe Lugu koosnes 26 tantsust. Lugu aitas tervikuks siduda dialoog, mille esitasid Jõgeva juurtega näitleja Tiit Sukk ja tantsupeo patroon Ivo Linna.
Etenduse lavastas mitmete üldtantsupidude lavastaja ja liigijuht Ülo Luht. Peo muusikajuht oli Toomas Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep.

Tantsupeost võttis osa 394 tantsurühma. Lisaks Eesti rühmadele aitasid etendust luua tantsijad Kanadast, Inglismaalt, Iirimaalt, Luksemburgist, Soomest ja Norrast.

 

Jõgevamaa Aasta Teo auhinnaga kaasneb rahaline preemia 1500 eurot.

 

Jõgevamaa Aasta Innovaatiline Tegu 2016

Küberkaitse õppesuuna avamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, direktor Aimar Arula

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium on üks esimesi gümnaasiume maailmas, kus küberkaitset õpetatakse.

Tegemist on haridusinnovatsiooni ja riigikaitseliselt strateegilise tähendusega teoga. Õppetöö viiakse läbi uuenduslikul moel - palju on kaasatud koostööpartnereid, suur osa õppetööst toimub klassiruumist väljapool, õppesuuna toetamiseks on loodud side- ja drooniring.

Tiitli Aasta hariduse tegu pälvimine tunnustuskonkursil „Eestimaa õpib ja tänab" on toonud kaasa palju tähelepanu, nii Eesti kui ka rahvusvahelises meedias ning hariduse, riigi- ja küberkaitse võrgustikes.

 

Jõgevamaa Hea Investor 2016

Osaühing RAUDUKS, juhatuse liige Andres Orumaa

 

Rauduks OÜ on Tormas eesti kapitalil tegutsev metallitöötlemise ettevõte. mis alustas oma tegevust 2004. aastal terasuste valmistamisega.

Hetkel töötab ettevõttes 20 töötajat. Toodetakse põhiliselt silemetalluksi, terasprofiiluksi, tulekindlaid seinaelemente ja valmistatakse eksperimentaal-metallitöid. Aastatega on toodete valik märkimisväärselt kasvanud. Rauduks OÜ on aktiivne kogukonnaliikumise ja spordi toetaja.

2016. aastal ehitati Torma alevikku ligikaudu miljon eurot maksev uus tootmishoone.

 

Jõgevamaa Hea Põllumajandusettevõte 2016

Torma Põllumajandusosaühing, juhatuse liige Ahto Vili

 

Kui 1993. aastal Torma põllumajandusettevõte reformiti, oli lehmade keskmine piimatoodang 3700 kg.

2016. aastal oli Torma Põllumajandusosaühingul 578 lüpsilehma keskmiseks aastatoodanguks 11 246 kg lehma kohta, tipplehmade väljalüps oli kuni 84 kg päevas.

 

2002. aastal avati Tormas Eesti esimene moodne Taani tüüpi vabapidamislaut, lisaks on ehitatud uued läga- ja silohoidlad ja rekonstrueeritud noorloomalaut.

Järjekindlalt on kaasajastatud maaharimis-, külvi- ja silo valmistamise tehnoloogiaid.

 

Torma Põllumajanduseosaühing on teinud aastaid tulemuslikku koostööd Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonnaga.

 

Osaühingus on 38 töötajat.

Torma Põllumajandusosaühingut on juhtinud üle 20 aasta Ahto Vili.

 

Jõgevamaa Hea Ettevõte 2016

PUUMAJATEHASE OÜ, juhatuse liikmed Tiit Rosin, Ando Arvisto

 

Puumajatehase OÜ asutas 2007. aastal professionaalne ehitusinseneride meeskond, kellel oli varasem kogemus puidust elementmajade tootmises ja majade ehitamises.

Jõgeva maakonnas Siimustis asuvas tehases toodetakse puitelemente. Tehase aastane tootmisvõimsus on 90–100 ühepereelamut (pindala 150–200 m2)

 

Puumajatehase OÜ toodab ja tarnib puitmajade elemente ökoloogiliselt puhaste, keskkonnahoidlike ja madala energiatarbega hoonete jaoks.

Ettevõtte toodete kvaliteedi tagavad põhjalikud teadmised, kogemused, inseneride ja tööliste oskused ning vastavus kõigile kohalduvatele standarditele.

Pidevalt tegeldakse tootearendusega ning edendatakse energiatõhusaid rohelisi lahendusi.

Tehase tooteid müüakse Eestis Rootsis ja 

 

Jõgevamaa Hea Turismitegija 2016

Kasepää vald, Kalevipoja Kala- ja Veefestivali korraldamine, vallavanem Jüri Vooder

 

Kalevipoja Kala- ja Veefestivali on korraldatud järjepidevalt juba 11 aastat. Festivali üheks eesmärgiks on tutvustada Peipsi äärset kanti ning innustada kohalikke elanikke julgemalt mõtlema ja aktiivsemalt tegutsema.

Kalevipoja Kala- ja Veefestival on Peipsi piirkonna üks suuremaid suviseid sündmusi. Rahvaüritus kutsub igal aastal kohale ligi 3000 külastajat ja umbes 100 kauplejat.  Laadal kaubeldakse käsitööst ja toidukaubast kuni vanavarani välja.

Festivalil toimub igal aastal kalasupi konkurss, mis väärtustab Peipsi kala ning kohalikke traditsioone. Festivali saadab lõbus kultuuriprogramm, mis kestab terve päeva ning lõpeb meeleoluka peoga järve äärde rajatud laululaval. 

 

Jõgevamaa Hea Keskkonna Tegu 2016

Tabivere Soojus OÜ, juhatuse liige Rannar Raantse

 

Tabivere Soojus OÜ on investeerinud aastatel 2011-2016 keskkonnasäästlikku küttemajandusse kokku 1 340 000 eurot, millest Euroopa Liidu struktuurifondide toetused moodustavad ligi 640 000 eurot. Korrastatud on Tabivere ja Puurmani aleviku kaugküttetrassid ja katlamajad ümber ehitatud taastuvenergial ehk hakkepuidul töötavateks.

 

Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2016

Anna Haava nimeline Pala Kool, direktor Malle Weinrauch

Anna Haava nimeline Pala Kool on alati tähtsustanud oma kodukandi kultuuri ning pärandi hoidmist. Kool on korraldanud Kodavere murraku laagreid, kus oma paikkonna ajaloo tutvustamise kõrval on õpitud Kodavere murret, valmistatud kohalikke toite ning õpitud tundma Kodavere rahvariideid. 2016. aasta olulisem saavutus oli Palal toimunud Kodavere pärimuskultuuri konverentsil sündinud idee teha Kodavere murdeaabitsa kõrvale ka kodavere murdes CD plaat. Esmalt koguti materjal ning Pala kooli õpetajad ja õpilased lugesid ja laulsid sisse plaadi „Kodavere-kiilsed mälessussed". Plaat annab võimaluse tutvuda Kodavere murraku ja kohalike traditsioonidega ning säilitada ja väärtustada paikkonna keelelis-kultuurilist pärandit.

 

Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2016

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts, juhatuse liige Marve Millend

 

Mittetulundusühing Kärde Küla Selts on asutatud 2010. aasta sügisel. Seltsis tegutseb aktiivselt 40 liiget, nende hulgas palju noori ja lapsi.

Selts korraldab paar korda aastas koristustalguid hoidmaks Kärde mõisa parki võsastumisest. Kärde küla keskusesse kauni vaatega mäenõlvale rajati koosviibimiste korraldamiseks muruplats.

2016. aasta tegemistest võib esile tuua seltsi eestvedamisel 23. juunil 2016 rahvarohke küla kokkutulekuga tähistatud Kärde küla esmamainimise 600. ja Kärde rahu sõlmimise 350. aastapäeva ning Kärde küla 90. sünnipäeva.

2016. aastal valis Jõgevamaa Kodukandi Ühendus Kärde küla Jõgevamaa 2016. aasta külaks.

 

Jõgevamaa Hea Piirkonna Edendaja 2016

Võtikvere Küla Selts MTÜ, juhatuse liige Krista Pint

 

Külaseltsi loomisest alates on koos külainimestega korraldatud erinevaid üritusi ja koosviibimisi kogu külale, korrastatud on külamaja ja iidset parki.

Annetustest ja kingitud raamatutest loodi külamajja väike külaraamatukogu.

Võtivere küla brändiks on kujunenud, Eestis ainulaadne, iga-aastane RAAMATUPIDU.

2016. aastal toimus selline üritus juba XVII korda. Osavõtjaid oli ligikaudu 300 inimest.

Üritusel osalevad kirjanikud ja kirjastajad, kes tutvustavad ja müüvad oma uudisteoseid.

2015. aastast antakse välja luuletaja Elise Rosalie Auna nimelist kirjanduspreemiat, kes elas külas aastatel 1888-1895 ja oli sel ajal kuulsamaid naisluuletajaid Eestis.