Jõgevamaa sümboolika - vapp ja lipp

17.12.14

Jõgeva maakonna vapp ja lipp on Jõgeva maakonna sümbolid, mida kasutab ja mille kasutamist korraldab Jõgeva Maavalitsus.

Jõgeva maakonna vapi ja lipu kujutist võivad kasutada maavalitsuse struktuuriüksused ja kohalikud omavalitsused trükiste, embleemide, meenete ja siltide kujundamisembleemidena. Muudel juhtudel annab maavanem maakonna lipu ja vapi kujutise kasutamise loa kirjalikult esitatud taotluse alusel.

 

Siseministri 26.09.2014 määrus nr 40 „Maakondade sümbolite kehtestamine"  (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102014008).  

 

 

Jõgeva maakonna vapiks on kaldjaotusega vasakult poolitatud sinirohelisel kilbil hõbedane laineline tala, milles on kaks sinist lainelist varrast. Saatetunnusena on ülemisel, sinisel väljal kuldne ristikheinaleht, rohelisel väljal kolm kuldset viljapead.

 

 

Jõgeva maakonna lipp on valge-roheline lipp. Lipu laiud on ühelaiused, ülemine laid valge, alumine roheline. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ja lipu normaalsuuruseks on 105 x 165 cm. Lipu valge laiu keskosas asetseb maakondliku eritunnusena maakonna vapp, mille kõrgus normaalsuurusega lipul on 42 cm.