Jõgevamaa Aasta Ema 2017

Jõgeva Maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit viivad läbi maakondliku konkursi

„Jõgevamaa Aasta Ema" 2017.

 

Konkursi „Jõgevamaa Aasta Ema" eesmärgiks oli selgitada välja Jõgevamaa ema, kes on silmapaistev töö- ja pereelus, aktiivne ühiskondlikul tasandil ja heaks eeskujuks teistele peredele.

 

"Jõgevamaa Aasta Ema" konkursile võib iga kohalik omavalitsus esitada ühe kandidaadi, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks ning kes kasvatab vähemalt ühte last.

 

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. aprill 2017 kirjalikult elektronposti aadressile info@jogeva.maavalitsus.ee või posti aadressile Suur tn 3, Jõgeva linn, 48306 JÕGEVA.

 

Konkursi taotluse vormi allalaadimiseks kliki siia.

 

Konkursi korra avamiseks kliki siia.

 

Lisainfo: Aime Meltsas, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Jõgeva Maavalitsus

tel 776 6361, 5340 3780

Aime.Meltsas@jogeva.maavalitsus.ee

Jõgevamaa Aasta Ema 2016

 

Merle Müür - Jõgevamaa Aasta Ema 2016

 

Konkursil tunnustakse Jõgevamaa ema, kes on silmapaistev töö- ja pereelus, aktiivne ühiskondlikul tasandil ja heaks eeskujuks teistele peredele.

 

2016. a läbi viidud konkursi  „Jõgevamaa Aasta Ema" laureaadiks kuulutati Merle Müür

 

 
 

Merle Müür töötab Anna Haava nim Pala Koolis matemaatikaõpetajana.


Ta on  musikaalne, mängib mitmeid muusikainstrumente, on sportlik, valdab võõrkeeli, seetõttu on ta osanud  leida oma laste parimad küljed ning pühendab palju aega laste huvitegevusele.

 

Merle ja tema poeg Imre on Kodavere murraku propageerijad ning koos on esinetud vabariigilistel üritustel.

 

On aktiivne külaelu edendaja, aastaid löönud kaasa Halliku Haridusseltsi näiteringis. Paljude kultuurisündmuste läbiviija.

 

Võimalusel kaasab Merle lapsi oma ettevõtmistesse - lapsed osalevad nii näiteringis kui ka  külaseltsi tegemistes.

 

Merle on sõbralik, abivalmis ning pedagoogide ja õpilaste poolt hinnatud õpetaja.

 

 

 

 

Merle Müür,

Jõgevamaa Aasta Ema 2016 

 

Konkursi võitja, nominendid ja külalised ühispildil Puurmani lossi trepil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursi nominendid

 

Ljudmilla Smirnova – töötab juuksurina. Ljudmilla on ema, kelle tegevus kodus, tööl ja ühiskondlikus elus on eeskujuks kõigile naistele. Ljudmilla Smirnova on ühiskondlikult aktiivne inimene, kes ütleb alati oma sõna sekka ka linna arengut puudutavates küsimustes. Ta on olnud hoolekogu liige lasteaias, hoolekogu esimees gümnaasiumis ning korteriühistu esimees. Ljudmilla oli linnavalitsuse liige aastatel 2013-2014 ja alates 2015. aastast on Mustvee Linnavolikogu liige. Ljudmilla peres on 3 last.

 

Kaire Vahtre – töötab FIE-na omanimelises massaažikabinetis. Kaire ja mõlemad tema tütred kuuluvad Kaitseliidu eriorganisatsiooni Naiskodukaitse. Kaire on Jõgeva ringkonna Jõgeva jaoskonna tegevliige ning kuulub meditsiini erialagruppi. Tema juhtimisel lõid aktiivsed käsitöönaised Kuremaa Näputöö Seltsi.
Lisaks tegeleb Kaire aktiivselt ka rahvatantsuga ja kuulub kohalikku naisrühma. Ta on kirglik lugeja, käsitööline ja rohenäpp. Kaire on ema, keda mõlemad lapsed imetlevad, ausatavad ja enda parimaks sõbraks peavad. 
Oma tugevuse, iseseisvuse ja soojusega on ta oma tütardele parimaks eeskujuks. Kaire peres on 2 last.

 

Kadri Kommer – töötab noortejuhina Sihtasutus Saare valla Aktiviseerimiskeskuse noortetoas.  Kadri on tegev kahes Saare valla MTÜs: Saare valla kultuuri- ja spordiseltsis ning Saare Valla Noorteühingus NETIT, on mõlema MTÜ juhatuse liige. Kadrit on alati huvitanud sport, mängib korvpalli SKA Siit ja Sealt naiste amatöörliigas, on võistelnud nii maakonna meistrivõistlustel kui ka Eesti valdade suve- ja talimängudel. Kadri pere elab alates 2010.a ühiselt soetatud maamajapidamises. Perega koos on korrastatud ja remonditud vanad taluhooned, rajatud lilleaed, kasvatakse kõik vajalik aed- ja puuvili. Kadri peres on 2 last.

 

Madeann Alamets – töötab Sihtasutus Jõgeva Haigla intensiivravi osakonnas hooldajana. Ta on patsientide suhtes empaatiline ja oma teadmiste ja oskuste poolest õdedele heaks meeskonnaliikmeks. On sõbralik ja vastutulelik. Ta juhib Eesti Õdede Liidu hooldustöötajate seltsingut ja Jõgevamaa puuetega laste vanemate ühendust. Ta on korraldanud Eesti Õdede Liidu üleriigilisi hooldustöötajate konverentse, teabepäevi ja on ise üles astunud ka lektorina. Jõgevamaa puuetega laste vanemate ühenduses on korraldanud väljasõite ja mitmeid üritusi. Madeann on aktiivne, sõbralik ja vastutulelik. Madeanni peres on 3 last.

 

Karine Siil - töötab haldusspetsialistina Kaitseliidu Jõgeva malevas. Ta on sõbralik, selge eneseväljendusoskusega, kohusetundlik, korrektne, tähtaegadest kinnipidav, teistega arvestav ning hooliv. Karine suureks armastuseks ja hobiks on hobused. Vabadel hetkedel tegeleb käsitööga, eriti meeldib kudumine. Karine pere lööb kaasa Härjanurme Maarahva Seltsi tegemistes. Karine pere pälvis Puurmani valla Aasta Tegija 2013 tiitli. Karine koos abikaasaga olid mõttetalgute korraldajad, algatajad ja läbiviijad. 2015. aasta suvel aitasid laste töö- ja puhkelaagris läbi viia metsalaagrit. Aastal 2008 omistati perekond Siilile rahvusvärvides mastivimpel
eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel. Karine peres on 3 last.

 

Diana Hints – töötab muusikaõpetajana Torma ja Tiheda lasteaias ning Kasepää rahvamajas. Kasepää rahvamajas juhendab ta kahte laulukoori. Diana on ühiskondlikult aktiivne noor inimene. Diana on sõbralik ja hooliv inimene. Ta armastab õpetada lastele laulmist ja muusikat. Diana ehitab koos elukaaslasega uut kodu. Diana peres on 1 laps.

 

 

Anu Karv – töötab juuksurina. Tal on oma ilusalong Vägari külas, kus ta teenindab 

väga laialdast klientuuri. Ta on alati rõõmsameelne ja abivalmis. Anu perel on väga ilus ja korras kodu, mis on hästi hooldatud aiaga. Anu lapsed on tublid õppurid ning samuti aktiivsed. Vanem poeg Arles, kes käib ema jälgedes, on osalenud rahvusvahelistel ja Eestisisestel juuksurite võistlustel. Anu on ühiskondlikult aktiivne.
Ta osaleb vallavolikogutöös ja on volikogu majanduskomisjoni liige. Anu peres on 3 last.

 

Annika Kallasmaa – töötab Põltsamaa Ühisgümnaasiumis projektijuhina. Annika on Põltsamaa linnas mitmete kodanikualgatuste algataja ja kohaliku elanikkonna ja noorte kaasaja ettevõtmistesse. Ta on MTÜ Põltsamaa Emadeklubi juhatuse liige. Ta algatas taaskasutusturu Asjad Uuele Ringile, on olud selle kodulehe looja ja haldaja. Ta on olnud üks haridusuuenduste eestkõnelejatest, kogukonnakooli idee toetaja. Lisaks juhendab Annika täiskasvanute line-tantsu rühma ja laste joogarühma. Üks töömahukamaid ja vastutusrikkamaid projekte Annika portfoolios on EL piiriülene koostööprojekt „Koostöö kvaliteetse hariduse tagamiseks riskilastele".
Annika on ettevõtlik, kohustundlik, sõbralik ja rõõmsameelne. Annika peres on 3 last.

 

Heli Keiv – töötab Torma lasteaed Linnutajas lasteaia õpetajana, tehes seda tööd südame ja pühendumusega. Heli südameasjaks on erivajadustega laste arengu toetamine, mille häid tulemusi on soodustanud isiklik kogemus ja täiendõpe. Torma Vallavalitsus tänas 2015. aastal Helit tänukirjaga pikaajalise kohusetundliku töö eest Torma lasteaias Linnutaja. Ta on teinud vabatahtlikku tööd üle 10 aasta Torma piirkonna kodutütarde ja noorkotkaste rühmavanemana. Kodutütarde organisatsiooni 84. aastapäevale pühendatud tunnustusüritusel sel aastal annetati Helile teeneterist kuldsõlega kui teenekale ja auväärsele Torma rühmavanemale.
Heli on olnud Torma kiriku juhatuse liige ning Torma koguduse pühapäevakooli kauaaegne õpetaja.
Heli hobideks on aiandus ja laulmine. Ta on hea kaaslane Torma valla segakooris „Sõbrahing". Heli peres on 2 last.

 

Liia Koorts – töötab Tabivere valla huvikooli juht – õpetajana.  Liia on väga tubli ja aktiivne inimene, kes oma põhitöö kõrvalt huvikooli juhina jõuab juhendada Maarja-Magdaleena segakoori ja Maarja- Magdaleena meesansamblit. Ta on huvijuht Luua Metsanduskoolis, flöödiõpetaja Tartu valla muusikakoolis ja Tabivere valla huvikoolis. Lisaks sellele jätkub tal aega ja tahtmist tegeleda ka oma kolme lapselapsega. Liia on alati rõõmsameelne ja särasilme. Teda nähes jääb mulje, et sellel inimesel küll muresid ei ole. Liia peres on 4 last.

 

Ave Unt – töötab SEB Eesti Jõgeva kontoris ärikliendihaldurina. Ave on hakkaja ja energiline.  Ta on pikaajaline MTÜ Sokuturi juhatuse liige. Tema eestvõttel on Palamusel toimunud palju erinevaid kultuurisündmusi.
Lastele ja noortele on korraldatud seiklus- ja suvelaagreid ning muusikalilaagreid. 2008. aastast aitab Ave korraldada Oskar Lutsu huumoripreemia väljaandmist. Ave on osalenud samuti Palamuse mänguväljaku ja puhkeala projekti koostamisel ja teostamisel. Algatatud asjad viib ta alati lõpuni. Ta on hästi hooliv oma sõprade suhtes. Avele on tähtis oma laste heaolu aga samuti on ta palju panustanud kogukonna laste ja noorte
arenguvõimaluste mitmekesistamisesse. Oma tegemiste juures jääb ta ise tagasihoidlikuks. Ave peres on 3 last.

 

Vaike Niklus – töötab Kamari Seltsimajas perenaisena. Vaike on tegus ja hoolitsev abikaasa ja pereema, ta on hea kokk ja käsitööhuviline. Vaike on kahe väikese lapse elupäästja. Kamari Haridusseltsi asutajaliige, aktiivne juhatuse liige, seltsimaja tegus perenaine. Kamari lastelaagri entusiastlik juhendaja, kodutütarde ja noorte kotkaste vabatahtlik juhendaja. Põltsamaa piirkonna ja Kamari suusavõistluste organisaator ning sekretär. Kamari Laskejooksu eestvedaja ja kohtunik. Põltsamaa Kohvikute Päeval Kamari Kodukotka kohviku initsiaator ja perenaine. Kodutütarde ja noorte kotkaste 2015. a vabariikliku matkamängu peaorganisaator.
Kaitseliidu Jõgeva Maleva Kodutütarde Ringkonna juhatuse liige. Sõbralik ja abivalmis Kamari küla elanik. 
Vaike peres on 3 last.