Kantselei

Jõgeva Maavalitsuse kantselei on maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse asjaajamist, õigusalast teenindamist, personalitööd ja koolitust, maavanema ja maavalitsuse tegevuse avalikustamist, töökorraldus- ja haldusküsimusi, maavalitsuse perekonnaseisu- ja rahvastiku toimingute alaste ülesannete täitmist, maavalitsuse finantseerimise ja eelarve küsimusi, riiklike investeeringute alast tegevust, maavalitsuse valitsemisel oleva riigivara valitsemist, infosüsteemidealast koostööd maakonnas ja maavalitsuse infotehnoloogiaalaste ülesannete täitmist ning teenindab maavalitsuse omandireformikomisjoni.

Maasekretär on Kristi Tamme.

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Õigusnõunik Inge Kottisse 776 6370

inge.kottisse@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 313

 Vanemjurist 

(ametikoht täitmata)

 

 

 

 
Finantsnõunik Kaja Pärtels

776 6352

511 0327

kaja.partels@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 312
Peaspetsialist 
(perekonnaseisutoimingud)
Viive Maasalu 776 6390

viive.maasalu@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 107

vastuvõtt E,R 9-12
T,K,N 9-12; 14-16

Peaspetsialist 
(rahvastikutoimingud)
Lea Saarik 776 6320

lea.saarik@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 109
Nõunik Vahur Kukk

776 6312

505 8224

vahur.kukk@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 303

Vanemspetsialist 
(haldusküsimused)

Raivo Joost

776 6359

5346 1595

raivo.joost@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 311
Vanemspetsialist Elli Kivi 776 6303

elli.kivi@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 103
Juhiabi Astrid Maiste

776 6333

525 6405

astrid.maiste@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 306

 

Kantselei põhimäärus