Kutseharidus Jõgevamaal

Jõgeva maakonnas on võimalik kutseharidust omandada Luua Metsanduskoolis.

 

 

 

 

Metsanduslikud erialad

Metsamajandus e. metsur (4. tase)

Metsakasvatus  (3. tase)

Metsamasinate juhtimine (forvarderioperaator, 4. tase)

Metsamasinate juhtimine (harvesterioperaator, 4. tase)

Arborist (4. tase) 

Puittaimede hindaja (5. tase jätkuõpe)

Metsandusspetsialist (5. tase jätkuõpe)

 

Aianduslikud erialad

Maastikuehitaja (4. tase)

Haljasalade hooldaja (4. tase)

Puukoolimajandus (3. tase)

 

Turismivaldkonna eriala

Matkajuht (4. tase)

 

Täpsem info kooli koduleheküljel:

http://luua.kovtp.ee/uldinfo

49203, Luua küla

Palamuse vald

Jõgevamaa

tel +372 776 2111

e-post info@luua.ee