Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev ootab hiljemalt 15. jaanuariks 2017 teenetemärgi andmise ettepanekuid.

 

Teenetemärgid annab kätte Jõgeva maavanem Eesti iseseisvuspäeva vastuvõtul.

 

Teenetemärgi võib anda Eesti Vabariigi kodanikule, välismaalasele või kodakondsuseta isikule.

 

Jõgevamaa vapimärk antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse Jõgevamaa vapimärk elutöö eest.

 

Jõgevamaa kuldrist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

 

Jõgevamaa hõberist antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks või Jõgeva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

 

Jõgeva maakonna teenetemärgi andmiseks ettepaneku esitamise vorm on allalaetav Jõgeva Maavalitsuse kodulehelt www.jogeva.maavalitsus.ee.

 

Ettepaneku vormi avamiseks kliki siia.

 

Lisainfo

maasekretär Kristi Tamme tel 776 6388, 5239 584

kristi.tamme@jogeva.maavalitsus.ee

 

 

Jõgevamaa autasud

Jõgevamaa teenetemärgid

 

Jõgeva maavanem annab koostöös Jõgevamaa Omavalitsuste Liiduga välja Jõgevamaa vapimärki, Jõgevamaa kuldristi ja Jõgevamaa hõberisti.

 

Maavanema korraldusega 19.11.2015 nr 1-1/2015/431 muudeti Jõgeva maakonna teenetemärkide andmise, kandmise ja välja antud teenetemärkide üle arvestuse pidamise korda.

 

Maavanema korralduse avamiseks kliki siia.

 

Ettepaneku vorm maavanemale Jõgevamaa vapimärgi, Jõgevamaa kuldristi või Jõgevamaa hõberisti väljaandmiseks on
allalaetav siin.

 

 

JÕGEVAMAA VAPIMÄRK antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks. Üldjuhul antakse Jõgevamaa vapimärk elutöö eest.

 

 

JÕGEVAMAA VAPIMÄRGIGA AUTASUSTATUD

 

Arnold Rüütel            nr 1 - 2006
Hans Küüts              nr 2 - 2006
Villu Reiljan            nr 3 - 2007
Priit Saksing            nr 4 - 2008
Vaike Lapp              nr 5 - 2009
Eenok Haamer            nr 6 - 2010
Ants-August Nurk        nr 7 - 2011
Airi Rütter              nr 8 - 2014

 

JÕGEVAMAA KULDRIST antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.

 

Kuldristiga autasustatute nimekirja leiad siit.

 

 

JÕGEVAMAA HÕBERIST antakse isikule Jõgeva maakonnale osutatud teenete ja saavutuste tunnustamiseks või Jõgeva maakonna jaoks olulise saavutuse tunnustamiseks.

 

Hõberistiga autasustatute nimekirja leiad siit.

 

 

Lisainfo: Jõgeva maasekretär Kristi Tamme tel 776 6388
kristi.tamme@jogeva.maavalitsus.ee

 

 

 

Jõgeva maavanema aukiri

 

 

Jõgeva maavanema aukirjaga autasustatakse:

  • inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi või kes on kohusetundlikult ja pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi maakonnas oma ala spetsialistide hulgas;
  • juubelitähtpäevade puhul või silmapaistvalt eduka ja/või pikaajalise töö või teenuste eest või ametist lahkumise puhul;
  • ühinguid, organisatsioone, seltse ja muid mittetulunduslikke ühendusi nende tegevuse eest maakonna elanikkonna ühistegevuse arendamisel või nende juubelitähtpäevade puhul;
  • riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusi nende tegevuse juubelitähtpäevade puhul või silmapaistvate saavutuste eest maakonnas;
  • üksikisikuid, juriidilisi isikuid, mittetulunduslikke ühendusi ja teisi organisatsioone ning asutusi – erilist tähtsust omavate ühekordsete või suuremahuliste silmapaistvate saavutuse eest maakonna või kohaliku probleemi lahendamisel või tähtpäevade puhul.

Jõgeva maavanema aukirja statuut

Jõgeva maavanema aukirja taotlus

 

Lisainfo: Jõgeva maasekretär Kristi Tamme tel 776 6388
kristi.tamme@jogeva.maavalitsus.ee