Nime muutmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.


Selleks esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

 

Loe veel: Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.


 

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud põhjusest kas riigilõivu eest summas 100 eurot või ilma riigilõivuta.
Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM

 

Arvelduskonto:

Swedbank             EE932200221023778606

SEB Pank              EE891010220034796011

Danske Bank        EE403300333416110002

Nordea Pank        EE701700017001577198

 

Viitenumber: 2900082760, selgitus: uue nime andmine

Õigusaktid

 

Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

 

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Jõgeva linn, Suur tn 3 , tuba nr 107, nr 111

Vastuvõtuajad:  E ja R 9.00-12.00

T, K, N 9.00-12.00, 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.
Tulemus
Nimekanne rahvastikuregistris. Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast .
Viide