ASUTUS Kontaktisik E-post Telefon

Päästeameti Lõuna Päästekeskuse

Jõgevamaa päästepiirkond

Jüri Alandi jyri.alandi@rescue.ee 506 1744

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri

Jõgeva politseijaoskond

Ivar Dubolazov ivar.dubolazov@politsei 776 8401
Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo Mustvee kordon Jalmar Ernits jalmar.ernits@politsei.ee 333 1673
Lõuna Ringkonnaprokuratuur, ringkonnaprokurör Anneli Hinto anneli.hinto@prokuratuur.ee 776 2257
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja Liivi Loide liivi.loide@kohus.ee 776 2238

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo 

Jõgeva teenindus

Pille Vaakmann pille.vaakmann@politsei.ee 776 8463
Kaitseliidu Jõgeva malev Tarmo Laaniste tarmo.laaniste@kaitseliit.ee 717 9651
Maksu- ja Tolliameti Jõgeva teenindusbüroo Kersti Kronberg kersti.kronberg@emta.ee 776 5700

Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni

Jõgevamaa kontor

Jaak Jürgenson jogeva@keskkonnaamet.ee 776 2410
Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo Dora Kukk dora.kukk@kki.ee 776 0258
Sihtasutus Jõgeva Haigla Peep Põdder peep.podder@jogevahaigla.ee 776 6202

Tarbijakaitseameti ja EL-i tarbija nõustamiskeskus

  info@tarbijakaitseamet.ee 620 1707
Eesti Töötukassa Jõgevamaa osakond Liina Võsaste liina.vosaste@tootukassa.ee 776 6870
Terviseameti Lõuna talituse Jõgevamaa esindus Ilvi Meksi ilvi.meksi@tervisekaitse.ee 776 8800
Sotsiaalkindlustusameti Jõgeva klienditeenindus   jogeva@sotsiaalkindlustusamet.ee 776 2741
Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskus Harles Kaup harles.jogeva@vet.agri.ee 518 4925
Põllumajandusameti Jõgeva keskus Anu Seer anu.seer@pma.agri.ee 772 2206
Maanteeameti Lõuna regioon   info@louna.mnt.ee 740 8100

Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti 

järelevalveosakond

Sille Raidvere sille.raidvere@muinas.ee

776 6367

Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu Rutt Rimmel rutt@jkrk.ee 776 2401
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda Helika Sõber jogevapik@gmail.com 776 0192
Eesti Haigekassa klienditelefon   info@haigekassa.ee

6639 6630

 

Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313

Eesti Töötukassa infotelefon 15501

 

MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda Aive Tamm aive.tamm@jogevakoostookoda.ee 5309 0915
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Marve Millend marve@jaek.ee 521 0431
776 8062

 

Jõgevamaa teid hooldab  AS Teede REV-2

 

Jõgeva piirkonna teemeister Hardi Kuimets hardi.kuimets@trev2.ee 5814 4802
Põltsamaa piirkonna teemeister Marten Miil marten.miil@trev2.ee 554 8979
Mustvee piirkonna teemeister Heldur Paas heldur.paas@trev2.ee 515 9083