Tervisedendus Jõgevamaal

Tervisetuba

 

Aadress:

Suur 3

48306 Jõgeva

 

Vastutav ametnik:

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Haridus- ja sotsiaalosakonna

peaspetsialist

Kaido Alev

776 6360

5192 2329

kaido.alev@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 216

 

 

 

JÕGEVAMAA TERVISENÕUKOGU

 

 

Paikkondlikku tervisedendust maakonnas suunab Jõgevamaa Tervisenõukogu

 

Maakonna tervisenõukogu moodustati Jõgeva Maavalitsuse juurde nõuandva organina 2010. aastal.

 

Tervisedenduse põhisuundadeks on:

 

  • riikliku tervisepoliitika ja -strateegia elluviimine maakonnas,
  • rahvatervise arengu- ja tegevuskava ning maakonna prioriteetsete tervisedenduslike arengusuundade väljatöötamises, elluviimises ja koordineerimises ning aruandluse korraldamises osalemine;
  • maakondliku tervisedendusliku võrgustiku väljakujundamine, koordineerimine ja juhendamine;
  • maakonna elanike tervisesituatsiooni analüüsimine, elanike informeerimine terviseolukorrast, terviseteenuste olemasolust ja maakonna terviseseisundist ning elanikkonna tervisealase teadlikkuse ja oskuste arendamise juhtimine.
     

Tervisenõukogu eesmärgiks on:

 

  • aidata kaasa tervist toetava keskkonna loomisele, mis soodustab maakonna elanike tervislike valikute tegemist;  
  • luua kohalikes omavalitsustes kompetents piirkonna elanike tervise hindamiseks, tegevuskavade planeerimiseks ja rakendamiseks.
  • tõsta elanike teadlikkust terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest.