Perekonnaseisutõendite väljastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.


Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926, samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivi interneti kodulehelt www.ra.ee/vau.

Genealoogiliste uurimuste korral soovitame kasutada järgnevaid interneti kodulehekülgi:

Kestvus Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.
Hind
 • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.
 • Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse ning nimemuutmise tõendi väljastamise eest tasuda riigilõiv 10 eurot.
 • Elektroonilise korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse ning nimemuutmise tõendi väljastamise eest tasuda riigilõiv 5 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasuda riigilõiv 10 eurot.
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasuda riigilõiv 5 eurot.

   

Maksmine Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 

Arvelduskonto:

Swedbank             EE932200221023778606

SEB Pank              EE891010220034796011

Danske Bank        EE403300333416110002

Nordea Pank        EE701700017001577198

 Viitenumber: 2900082760, selgitus: korduva tõendi väljastamine
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Jõgeva linn, Suur tn 3 , tuba nr 107, nr 111
Vastuvõtuajad:  E ja R 9.00-12.00
T, K, N 9.00-12.00, 14.00-16.00
Vajaminevad dokumendid
 • Avaldaja isikut tõendav dokument
Tulemus
 • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
 • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.

Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide

Elektrooniline

 
Vajalikud
sammud
 
Vaata kodanikuportaal www.eesti.ee:
rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.
Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse
Vajaminevad dokumendid
 • ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)
Tulemus Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse
Viide