Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle

 

  • Seadusandlike aktide järgimise üle vaimuliku poolt abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisutoimingute tegemisel (koos Siseministeeriumiga) Alus: Perekonnaseisutoimigute seadus § 52 lg 1 p 2;
  • Kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkuse üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

Järelevalve sisu


Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike poolt).
 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Perekonnaseisutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu 776 6390 viive.maasalu@jogeva.maavalitsus.ee Kodanike vastuvõtt: E ja R 9.00-12.00
T, K, N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
kabinet nr 107

Rahvastikutoimingute

peaspetsialist

Lea Saarik 776 6320 lea.saarik@jogeva.maavalitsus.ee
   
Kodanike vastuvõtt: E  ja R 9.00-12.00
T, K, N 9.00-12.00 ja 14.00-16.00
kabinet  nr 111