Järelevalve perekonnaseisutoimingute üle

Maavalitsus teostab järelevalvet perekonnaseisutoimingute üle

 

  • Seadusandlike aktide järgimise üle vaimuliku poolt abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisutoimingute tegemisel (koos Siseministeeriumiga) Alus: Perekonnaseisutoimigute seadus § 52 lg 1 p 2;
  • Kohaliku omavalitsuse perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkuse üle, kui Siseministeerium peab seda vajalikuks ja pöördub vastava taotlusega maavalitsuse poole. Alus: Perekonnaseisutoimingute seadus § 52 lg 2.

Järelevalve sisu


Perekonnaseisutoimingute tegemise seaduslikkus (perekonnaseisutoimingutega seotud õigusaktide järgimine toimingute tegemisel vaimulike ja kohalike omavalitsuste perekonnaseisuametnike poolt).
 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Perekonnaseisutoimingute peaspetsialist

  Viive Maasalu 

  776 6390

viive.maasalu@jogeva.maavalitsus.ee

Kodanike vastuvõtt:
E ja R 9-12
T, K, N 9-12 ja 14-16
kabinet nr 107

Rahvastikutoimingute

peaspetsialist

  Lea Saarik

  776 6320

lea.saarik@jogeva.maavalitsus.ee

Kodanike vastuvõtt:

E  ja R 9-12
T, K, N 9-12 ja 14-16
kabinet  nr 111