Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor (tähtaeg 02.05.2017)

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

·         edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

·         suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

·         aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

Taotlus tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maavalitsusele.

Taotlused  palun esitada elektrooniliselt info@jogeva.maavalitsus.ee  hiljemalt 16:30

või kirjalikult Jõgeva Maavalitsusse aadressile Suur 3, 48306 Jõgeva (tel 776 6303),

paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve vorm

 

 

Kogukondliku turvalisuse vooru infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus.

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA  viib läbi kolm infopäeva, kus tutvustatakse võimalusi taotleda toetust kogukondliku turvalisuse maakondlikest toetusvoorudest 2017. aastal.

 

Infopäevad toimuvad Pärnus, Tallinnas ja Tartus, kuid osa võtma on oodatud ühendused kõigist maakondadest!

 

Taotlemise tähtaeg 2017. aastal on 02. mai.

 

Taotlused tuleb esitada endiselt maavalitsustele. Täpsem taotlemise info tuleb KÜSKi kodulehele märtsi jooksul.

 

Infopäevad toimuvad:

29.03 kell 11:00 Pärnus – Pärnu maavalitsuse V korruse saalis, aadressil Akadeemia tn 2, Pärnu linn

04.04 kell 14:00 Tallinnas – Harju maavalitsuse III korruse saalis, aadressil Roosikrantsi tn 12, Tallinn

07.04 kell 11:00 Tartus – Tartu maavalitsuse saalis, aadressil Riia 15, Tartu linn

 

Registreerumine infopäevadele:

https://goo.gl/forms/nfYO89aXUn3s0G3I2

 

Palume registreerida hiljemalt 3 tööpäeva enne infopäeva toimumist.

 

Lisainfo:

Tarmo Treimann (KÜSK), tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652 

Pärnu infopäeva osas: Kaja Rebane (Pärnu maavalitsus), kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee, 447 9703  

Tallinna infopäeva osas: Terje Lillo (Harju maavalitsus), terje.lillo@harju.maavalitsus.ee, 611 8604

Tartu infopäeva osas: Eda Tagamets (Tartu maavalitsus), eda.tagamets@tartu.maavalitsus.ee, 730 5209

 

 

 

 

 

Seminar „Olukorrast riigis" 

 

Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu viis 6. detsembril Jõgeva Maavalitsuses läbi koostööseminari „Olukorrast riigis".

 

 

 

 

Seminari läbiviimist finantseeris Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga vastavalt projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" tingimustele.

 

 

 

Ettekanded

 

1.    „Olukorrast riigis" - Janek Järva, Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor.

2.    Rahvusvahelisest olukorrast - Karmo Tüür, Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert.

3.    Maakondliku turvalisuse nõukogu roll pärast regionaal- ja omavalitsusreformi – Eimar Veldre,

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik.

 

Jõgeva maakonna turvalisuse komisjon esitas maavanemale kinnitamiseks projekti „Kogukondliku turvalisus" 2016. aasta toetusvooru hindamistulemused.

Projektid ja programmid

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta väikeprojektide toetusprogramm

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor on avatud.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

·         edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

·         suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

·         aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 

Taotluste esitamise tähtaeg: 1. november 2016.a. kell 16:30.

Taotlus tuleb esitada Jõgeva Maavalitsusele

Aadressil: Suur 3, 48306 Jõgeva, telefon: 776 6303,  e-posti aadress: info@jogeva.maavalitsus.ee

 

Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.

 

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital".

 

Projekti taotlusvormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti eelarve vormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti sisulise aruande vormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti finantsaruande vormi allalaadimiseks kliki siia.