Projektid ja programmid

Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor (tähtaeg 02.05.2017)

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

·         edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

·         suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

·         aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017.a. kell 16:30.

Taotlus tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maavalitsusele.

Taotlused  palun esitada elektrooniliselt info@jogeva.maavalitsus.ee  hiljemalt 16:30

või kirjalikult Jõgeva Maavalitsusse aadressile Suur 3, 48306 Jõgeva (tel 776 6303),

paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve vorm

 

Sisuaruande vorm

Kuluaruande vorm

 

Maavanema korralduse ärakiri