Seminar „Olukorrast riigis" 

 

Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu viis 6. detsembril Jõgeva Maavalitsuses läbi koostööseminari „Olukorrast riigis".

 

 

 

 

Seminari läbiviimist finantseeris Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga vastavalt projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" tingimustele.

 

 

 

Ettekanded

 

1.    „Olukorrast riigis" - Janek Järva, Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor.

2.    Rahvusvahelisest olukorrast - Karmo Tüür, Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert.

3.    Maakondliku turvalisuse nõukogu roll pärast regionaal- ja omavalitsusreformi – Eimar Veldre,

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik.

 

Jõgeva maakonna turvalisuse komisjon esitas maavanemale kinnitamiseks projekti „Kogukondliku turvalisus" 2016. aasta toetusvooru hindamistulemused.

Projektid ja programmid

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta väikeprojektide toetusprogramm

 

Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor on avatud.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

·         edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

·         suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

·         aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 

Taotluste esitamise tähtaeg: 1. november 2016.a. kell 16:30.

Taotlus tuleb esitada Jõgeva Maavalitsusele

Aadressil: Suur 3, 48306 Jõgeva, telefon: 776 6303,  e-posti aadress: info@jogeva.maavalitsus.ee

 

Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.

 

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital".

 

Projekti taotlusvormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti eelarve vormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti sisulise aruande vormi allalaadimiseks kliki siia.

Projekti finantsaruande vormi allalaadimiseks kliki siia.