Spordinõukogu

 

Jõgeva maakonna spordinõukogu

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 12. veebruari  2016 korraldus nr 1-1/2016/56 „Spordinõukogu moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 2 ja 16 ning § 89 lõige 5;

„Spordiseaduse" § 2¹ lõige 2.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 24. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/283 „Jõgeva maavanema 12. veebruari  2016 korralduse nr 1-1/2016/56 „Spordinõukogu moodustamine" muutmine":

-          spordinõukogu liikmete ametinimetustes tehti järgmised muudatused: Vahur Kuke ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik ning Raivo Meituse ametinimetuseks Jõgeva linnapea.

 

 

JÕGEVA MAAKONNA SPORDINÕUKOGU KOOSSEIS:

nõukogu esimees:

VIKTOR SVJATÕŠEV - Jõgeva maavanem;

 

nõukogu liikmed:

KAIDO ALEV - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;
VAHUR KUKK - Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;                
TIIT LÄÄNE - spordiajakirjanik, Spordiklubi Illi juhatuse liige;
MARGUS METSMA  - Sihtasutuse Põltsamaa Sport juhatuse liige;
RAIVO MEITUS - Jõgeva linnapea;
JAAN RAHUKÜLA - Peipsi Gümnaasiumi direktor;
TARMO RAUDSEPP - Tabivere vallavanem, Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum juhatuse liige;      

UNO VALDMETS - Jõgevamaa Spordiliidu Kalju esimees

 

 

Jõgeva maavanema 12. veebruari 2016 korralduse nr 1-1/2016/56 punktiga 3 on kinnitatud „Jõgeva maakonna spordinõukogu töökord". 

Jõgevamaa Spordiliit Kalju koordineerib Jõgevamaa sporditegevust. JSL Kalju koduleht

 

Jõgevamaa avalikud suusarajad

12.03.2013
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi suusarajad Pajusi mnt ääres: 1 km. Margus Metsma, 506 3912 sport@poltsama.ee
  • Kuningamäe suusarajad: 1,5; 2,6; 5,8 km ja võimalik teha 15 km  matk Kamarisse ja tagasi, valgustatud 1,5 km alates kella 21ni. Indrek Eensalu 505 0986
  • Pala valla suusarajad: 1; 2; 3; 5; 7,5 km, valgustatud 1 km rada.
    Kalev Karu, 505 4944, http://arhiiv.sport.err.ee/lumeinfo.php?0&id=17
  • Kuremaa terviserajad, klassika ja vabatehnika suusarajad Jõgeva vallas: 1; 2; 3; 5 km. (2,5 km valgustatud rada kella 21-ni). Andres Lippur  552 3363, http://arhiiv.sport.err.ee/lumeinfo.php?0&id=55
  • Kassinurme mäed Jõgeva vallas: 2; 3; 4 km, valgustatud rada puudub.
    Toomas Puss, 5556 8233