Statistikaameti infopäev „Jõgevamaa Eesti statistika vaatevinklist“

Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna ning Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel toimus 24. septembril 2014 Jõgeva Vallavalitsuse saalis Statistikaameti infopäev „Jõgevamaa Eesti statistika vaatevinklist"

 

Infopäeval esinesid ettekannetega Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe,

metoodika  ja analüüsi osakonna peaanalüütikud Mihkel Servinski, Anu Tõnurist ja Siim Krusell ning analüütik Greta Tiscler, rahvastiku-ja sotsiaalstatistika osakonna  juhtivstatistik Koit Meres ning statistika levi osakonna kartograaf Ülle Valgma.

 

Infopäeval tehti ettekanded Eesti statistika kasutamise võimalustest ning Jõgeva maakonna rahvastiku muutustest, tööturu ja majanduse eripäradest ning kutsehariduse ja rände seostest. Lisaks tutvustati statistika kaardirakenduse ning Eesti piirkondliku portree kasutamise võimalusi.

 

Samuti anti ülevaade selle aasta alguses Siseministeeriumi tellimisel koostatud statistilisest analüüsist, mille eesmärgiks oli tuua välja aastal 2014 reaalselt eksisteerivad toimepiirkonnad ja need piiritleda, võttes aluseks 2011. aasta rahvastiku ja eluruumide loenduse tulemused. Toimepiirkonnad ja sotsiaalne taristu on kesksed läbi töötamist vajavad allteemad koostatavas maakonnaplaneeringus. 

 

Infopäeval osalesid maavalitsuse, kohalike omavalitsuste ning teiste asutuste esindajad. Päeva moderaator oli Mihkel Servinski.

 

Infopäeva ettekanded: