Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse mittetulundusühingu Jõgevamaa Ühistranspordikeskus poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute täitmise üle, samuti välja antud sõitjateveo tegevuslubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

 

Seaduslik  alus

Jõgeva Maavalitsusel on õigus:

  • järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  • algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;
  • järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.
     

Valdkonnaga tegelevad Jõgeva Maavalitsuse ametnikud ja

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus töötajad

 

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

 

Lisainfo

 

Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Eha Lukats

776 6381

eha.lukats@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 411

Arengu- ja planeeringuosakonna 

peaspetsialist

Toivo Kroon

776 6348

toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 412

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
juhatuse liige

Heldur Lääne

529 0469

heldur@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 403/405

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus peaspetsialist

Feliks Herman

516 1212

feliks@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 403/405

Info spetsialist Astrid Maiste 776 6333 astrid.maiste@jogeva.maavalitsus.ee kabinet 306