« Tagasi

Lasteaedade õpetajate rahvusvaheline konverents Jõgevamaal

22.– 24. augustini toimus Jõgevamaal rahvusvaheline konverents „Lapsest lähtuva õpikäsitluse ja kaasava hariduse rakendamine Jõgevamaal, õppides naaberriikide kogemustest".

 

Konverentsi osalesid lasteaedade õpetajad nii Eestist, kui ka Jõgeva maakonna sõpruspiirkondadest Kaarina linnast (Soome) ja Kaišiadoryse rajoonist (Leedu). Arvuka delegatsiooniga osalesid Priekuli omavalitsuse (Läti) esindajad.

 

 

Konverentsi avasõnad ja tervitused osalejatele lausus maavanem Viktor Svjatõšev.

 

Tunnustamaks Jõgevamaa lasteaedade parimaid töötajaid andis maavanem üle tänukirjad ja meened.

 

 

Ettekannetes tutvustati oma maa erinevate lasteaedade üldiseid tööpõhimõtteid, erivajadustega laste, sh pagulaste kaasamise kogemusi ning jagati innovaatilisi ideid, mida on rakendatud järgmistel puhkudel:

  • erivajadusega (vaimne, füüsiline või liitpuue) lapse varajaseks märkamiseks ja kaasamiseks  tava- või erirühma;
  • andeka lapse väljaselgitamiseks ja arendamiseks;
  • eesti keelest erineva koduse keelega lapse toetamiseks;
  • tugiteenust vajava lapse sotsiaalvõrgustiku loomiseks;
  • töökorralduse muutuste vajadused tavarühmas: personali jaotuvus, tugispetsialistid, dokumentatsioon;
  • lapse kaasamiseks sobivate innovaatiliste meetodite ja õppevahenditega, mida tutvustatakse konverentsi eelsel päeval Jõgeva maakonna lasteaedades ja sellele järgnevas seminar/ümarlauas;

 

 

Konverentsil osalenud väliskülalised kohtusid Jõgeva maavalitsuses Jõgeva maavanema Viktor Svjatõševiga. Ülevaates tutvustas maavanem maavalitsuse ülesandeid ja mitmekesist tegevust Jõgevamaa arendamisel.

 

 

Konverentsi peakorraldajaks oli Palamuse valla lasteaia „Nukitsamees" juhataja Marika Merusk. Jõudumööda abistasid konverentsi ettevalmistamisel ja läbiviimisel Jõgeva Maavalitsuse spetsialistid.