Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avamine

Jõgeva Maavalitsus annab teada, et alates 8. aprillist 2016 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Jõgeva maakonna Jõgeva, Kasepää, Pajusi, Pala, Palamuse, Puurmani, Põltsamaa, Saare, Tabivere ja Torma vallas.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. juuni 2016.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

 

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2016 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjast nr 1.1-4/073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee

 

 

 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument"

 

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada 
majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt  10. juuniks 2016.

 

Täiendav informatsiooni saamiseks pöörduda  kohalikesse omavalitsustesse kontaktisikute poole..

Kohalike omavalitsuste kontaktisikute nimekiri.
 
Seonduvad dokumendid
 
Jõgeva maavanema korraldus

 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

 

Aruande vorm

 

 

Lisainfo:

autonoomsed elektrisüsteemid

kanalisatsioonisüsteemid

veesüsteemid

juurdepääsuteed

 

arvutamise abimees